Privacy- and cookiestatement Provast Groep Ontwikkeling B.V.

Provast Groep Ontwikkeling B.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK DEN HAAG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Provast Groep Ontwikkeling B.V. Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK DEN HAAG +31703081030

Persoonsgegevens die wij verwerken

Provast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staan details van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of via correspondentie of telefoon

Het doel en de basis waarop we persoonsgegevens verwerken

Provast Groep Ontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzending nieuwsbrief
  • Om uw contactverzoek via de website af te handelen
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Provast Groep Ontwikkeling B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van Provast Groep Ontwikkeling B.V.).

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens 

Provast Groep Ontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en doet dit uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens delen met derden

Indien nodig met een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare mechanismen die we gebruiken

Provast Groep Ontwikkeling B.V. gebruikt alleen technische of functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn essentieel voor de technische werking van onze website en uw gebruik ervan. Ze zorgen ervoor dat de website naar verwachting werkt en bevatten bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Op deze manier kunnen we ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen om het verzamelen van cookies te stoppen. Bovendien kunt u alle andere eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen in uw browser.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van deze gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Provast Groep Ontwikkeling B.V. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om u, of een andere door u genoemde organisatie, de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm bewaren, toe te sturen. Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, stuurt u een schriftelijk verzoek naar: Provast Groep Ontwikkeling B.V., Postbus 16395, 2500 BJ Den Haag.

Om het uitvoeren van uw verzoek tot inzage van uw gegevens te vergemakkelijken, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en sofinummer (BSN) zwart. Dit beschermt uw privacy verder. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Provast Groep Ontwikkeling B.V. wil u er tevens op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Microsoft Clarity
We use Microsoft Clarity to measure and improve the user experience of our websites. Microsoft Clarity records pseudo-anonymous visitor data, such as the operating system and platform they use, which time zone visitors have set, their geographical origin when they use our website, how much time they spend on pages and which pages they use, and interactions such as mouse movements, clicking, scrolling, or mouse-overs. When data is collected through recordings, Microsoft Clarity automatically hides entries in password fields and other privacy-sensitive fields. Microsoft Clarity does not collect completed form or personal data. Visitors are assigned a unique ID such that Microsoft Clarity can recognize returning visitors without using personal information, such as an IP address. The last octet of visitors' IP addresses is set to 0, so your full IP address is never stored. The data is stored for a maximum of 1 year. Using Microsoft Clarity allows Microsoft to receive, store, and use personal data for Microsoft Advertising. You can read more about this in their privacy policy, data processing and data protection in the Microsoft Privacy Statements.

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Provast Groep Ontwikkeling B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er is een indicatie van misbruik, neem dan contact met ons op via info@provast.nl

nl_NLDutch